Δυνατότητα ομαδοποίησης πειραμάτων με βάση οποιαδήποτε αριθμητική μέτρηση χρησιμοποιώντας Duncan Multiple Range Test.

Duncan Test