Καταγραφή Συλλήψεων Εντόμων - Agrostis

  • Home
  • Καταγραφή Συλλήψεων Εντόμων

Λίστα καταγραφής των συλλήψεων συγκεντρωτικά σε όλες τις παγίδες με δυνατότητας λήψης φωτογραφίας και αποθήκευση πληροφοριών για την αλλαγή δολώματος ή πατώματος παγίδας.
Η καταγραφή μπορεί να γίνει από υπολογιστή ή από κινητό τηλέφωνο.

Καταγραφή Συλλήψεων Εντόμων