Στατιστικές Αναλύσεις - Agrostis

  • Home
  • Στατιστικές Αναλύσεις

Το QIfresh δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων με μορφή “Pivot” όπου μπορούν να προβάλονται με πολλαπλούς τρόπους.

Στατιστικές Αναλύσεις