Πρόβλεψη Συγκομιδής - Agrostis

  • Home
  • Πρόβλεψη Συγκομιδής

Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων συγκομιδής ανά ποικιλία ροδάκινων με τη χρήση της εφαρμογής SiMΑ μέσω κινητών τηλεφώνων.

Πρόβλεψη Συγκομιδής