Κεντρική Διαχείριση Μηνυμάτων/Φορμών - Agrostis

  • Home
  • Κεντρική Διαχείριση Μηνυμάτων/Φορμών

Το SiMA δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης καναλιών, φορμών/ερωτηματολογίων, χρηστών. Στην κεντρική οθόνη μπορούμε να δούμε τις μεμονωμένες απαντήσεις των χρηστών καθώς και να εξάγουμε όλες τις απαντήσεις σε Excel.

Κεντρική Διαχείριση Μηνυμάτων/Φορμών