Έλεγχοι PHI - Agrostis

  • Home
  • Έλεγχοι PHI

Το ifarma διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου των επιτρεπόμενων ημερομηνιών συγκομιδής (PHI) των καλλιεργειών σύμφωνα με βάση φυτοφαρμάκων του υπουργείου.

Έλεγχοι PHI