Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υδρολίπανση για θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της καλλιέργειας και για την επίτευξη μέγιστης παραγωγής είναι η σωστή λίπανση! Τα υδροπονικά συστήματα απαιτούν λίπανση ακριβείας με συνεχή ρύθμιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) και του pH.

Η εταιρεία Agrostis συνεργάζεται με εξειδικευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την λίπανση των καλλιεργειών, κυρίως θερμοκηπιακών. Ειδικότερα, παρέχονται συνταγές λίπανσης για κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, είτε πρόκειται για καλλιέργεια στο έδαφος είτε σε υπόστρωμα (υδροπονία).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας