Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προϊόντα – Υπηρεσίες

ifarma – Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Το πληρέστερο ελληνικό λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Farm
Management
Software).

 • Ψηφιακή καταγραφή και χωρική απεικόνιση αγροτεμαχίων και καλλιεργειών
 • Τήρηση ημερολογίου αγρού και εξαγωγή αναφορών για τα συστήματα ποιότητας
 • Οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση συντελεστών παραγωγής (εφόδια, μηχανήματα, εργατικά)
 • Αναλύσεις κόστους και κερδοφορίας
 • Σύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και δείκτες, δεδομένα αισθητήρων
 • Πλήρης βάση δεδομένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
 • Πρότυπες καλλιεργητικές εργασίες και πρακτικές.

Το απόλυτο εργαλείο διαχείρισης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τον επιχειρηματία παραγωγό, τις
οργανώσεις παραγωγών, τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και τους γεωργικούς συμβούλους.

[button align=”center” name=”Επισκεφθείτε το site” link=”https://ifarma.agrostis.gr” target=”_blank”]

mint – Monitoring of INsect Traps

Λογισμικό υποστήριξης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εχθρών (Integrated Pest Management).

 • Μοντέλα εχθρών – εντόμων
 • Διαχείριση παγίδων, καταγραφή συλλήψεων με χωρική και χρονική απεικόνιση
 • Σύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα, υπολογισμός ημεροβαθμών
 • Ορισμός και αποστολή προειδοποιήσεων

[button align=”center” name=”Επισκεφθείτε το site” link=”https://mint.agrostis.gr” target=”_blank”]

metris – Διαχείριση Πειραματικών

Λογισμικό για την διαχείριση πειραματικών αγρών και σποροπαραγωγής.

 • Παρακολούθηση πειραματικών καλλιεργειών και σποροπαραγωγής
 • Αξιολόγηση ποικιλιών & υβριδίων ορισμό από τον χρήστη των παραμέτρων και κριτηρίων
  αξιολόγησης
 • Συγκριτικές  αναφορές

Στατιστικές αναλύσεις

[button align=”center” name=”Επισκεφθείτε το site” link=”https://metris.agrostis.gr” target=”_blank”]

Contract farming – Συμβολαιακή Γεωργία

Λογισμικό διαχείρισης συμβολαιακής γεωργίας.

 • Διαχείριση συμβολαίων ανά παραγωγό καθώς και ανά ομάδα και παρακολούθηση πολλαπλών ομάδων –
  συμβολαίων
 • Διαχείριση παραλαβών, ζυγολογίων, συσκευασιών, πωλήσεων, επιστροφών με πλήρη ιχνηλασιμότητα
 • Τιμοκατάλογος εφοδίων ανά συμβόλαιο
 • Οικονομικές αναφορές, καρτέλλα πελάτη, συσκευαστηρίου, εκκαθάριση ανά παραγωγό και ανά ομάδα

Σύνδεση με το λογισμικό ifarma – διαχείριση ομάδων παραγωγών

sima – Simple Messages for Agriculture

sima presentation

Ανοιχτή και ευέλικτη ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και συνεργαζόμενων παραγωγών.

 • Διαχείριση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός φορμών ανταλλαγής δεδομένων από τον χρήστη
 • Λήψη και αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητού – tablet
 • Ενσωματώνει λειτουργίες παρακολούθησης αγρού (Field scouting – monitoring), πρόβλεψης
  συγκομιδής, αποστολής καλλιεργητικών οδηγιών και συμβουλών και καταγραφής εφαρμογών.

Ιδανικό για οργανώσεις παραγωγών, αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και γεωργικούς συμβούλους για την
υποστήριξη υπηρεσίας διαχείρισης καλλιεργειών (Farming as a Service).

[button align=”center” name=”Επισκεφθείτε το site” link=”https://www.sima-b2f.com/” target=”_blank”]

Greenhouse Automation – Αυτοματισμοί Θερμοκηπίων

H Agrostis είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των αυτόματων συστημάτων ελέγχου
θερμοκηπίων της ολλανδικής SERCOM.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό θερμοκηπίων, καθώς επίσης
παρέχονται συνταγές λίπανσης για κάθε στάδιο ανάπτυξης της
καλλιέργειας, είτε πρόκειται για καλλιέργεια στο έδαφος είτε σε υπόστρωμα (υδροπονία).

Μάθετε περισσότερα:

Remote Monitoring – Απομακρυσμένη Παρακολούθηση

Ασύρματοι αισθητήρες μεγάλης ακρίβειας κατάλληλοι για θερμοκηπιακές και ανοικτές καλλιέργειες με
δυνατότητα παρακολούθησης από το ifarma, ειδοποιήσεων, γραφημάτων, και προγραμματισμού εργασιών
(άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας).