Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη του ΜΙΝΤ

1 Ιουνίου 2015:  έναρξη υλοποίησης του έργου ΜΙΝΤ, για την παρακολούθηση παγίδων εντόμων σε καλλιέργειες με στόχο την αποτλεσματικότερη εφαρμογή φυτοπροστασίας. Το έργο διαρκείας 9 μηνών χρηματοδοτείται από το Fractals FIWARE accelerator.