Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταιρεία

Η Agrostis είναι εταιρεία Αγροτεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2012 και είναι πρωτοπόρος στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά για τον αγροτικό τομέα.

H εταιρία συνδυάζει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη διοίκησης και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Η Agrostis αναπτύσσει και διαθέτει εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμών για ανοικτές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Τα προϊόντα της Agrostis απευθύνονται σε:

  • Επαγγελματίες αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις.
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και Ομάδες παραγωγών.
  • Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εμπορίας η/και επεξεργασίας αγροτικών προιόντων.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής κρασιού, της συμβολαιακής γεωργίας, της παραγωγής σπόρων, της παροχής γεωργικών συμβουλών, των συστημάτων ποιότητας, του ελέγχου της ποιότητας και των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων, της κατασκευής και λειτουργίας θερμοκηπίων.

Στρατηγική της Agrostis είναι η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την παροχή ποιοτικών και ανταγωνιστικών λύσεων ψηφιακής γεωργίας για τους παραγωγούς και τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση του Farming as a Service.

Κύριο στοιχείο της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, με συμμετοχή σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.