Το iAGRO από την Agrostis - Agrostis

  • Home
  • Το iAGRO από την Agrostis
kostas June 20, 2022 0 Comments

Το Πληροφοριακό Σύστημα iAGRO του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και η ψηφιακή εφαρμογή iAGROapp από την Agrostis A.E.

To iAGRO περιλαμβάνει τo σύστημα παρακολούθησης αιτήσεων, επιθεωρήσεων και πιστοποιητικών και τη γενικότερη επίβλεψη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα φυτικής/ζωικής προέλευσης.

Αφορά τα πρότυπα AGRO, τη Βιολογική Γεωργία και τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το Πληροφορικό Σύστημα παρέχει λειτουργίες, όπως: καταχώρηση στοιχείων των Φορέων Πιστοποίησης, αναζήτηση Φορέα Πιστοποίησης από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, υποβολή αίτησης πιστοποίησης, καταχώρηση στοιχείων πιστοποίησης από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις,  καταχώρηση στοιχείων επιθεωρήσεων/δειγματοληψιών και ευρημάτων από τους Φορείς Πιστοποίησης και την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στο έργο επίβλεψης/ελέγχων από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».