Συνεργασία με τον IRIS - Agrostis

  • Home
  • Συνεργασία με τον IRIS
kostas December 15, 2022 0 Comments

Συνεργασία της Agrostis Α.Ε. για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των διαδικασιών  Οργανισμού Ελέγχων και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων.  Ο IRIS ξεκίνησε ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων και η λειτουργία για τα Βιολογικά Προϊόντα και δραστηριοποιείται στο χώρο των πιστοποιήσεων από το 2006.  Η Agrostis σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των διαδικασιών Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π) Βιολογικών που εκτελεί της IRISBIO καθώς και την εφαρμογή κινητού app για την καταγραφή των ελέγχων.

  • Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας, εγκατάσταση Π/Σ για παραγωγική λειτουργία – Άδεια χρήσης λογισμικού
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχων για κινητά τηλέφωνα – Tablet
  • Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων από υπάρχουσα Β.Δ. Access
  • Εφαρμογή κινητού (App) καταγραφής Ελέγχου