Συνεργασία με τον IRIS

  • Home
  • Συνεργασία με τον IRIS
kostas December 15, 2022 0 Comments

Συνεργασία της Agrostis Α.Ε. για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των διαδικασιών  Οργανισμού Ελέγχων και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων.  Ο IRIS ξεκίνησε ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων και η λειτουργία για τα Βιολογικά Προϊόντα και δραστηριοποιείται στο χώρο των πιστοποιήσεων από το 2006.  Η Agrostis σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των διαδικασιών Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π) Βιολογικών που εκτελεί η IRISBIO καθώς και την εφαρμογή κινητού app για την καταγραφή των ελέγχων.

  • Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας, εγκατάσταση Π/Σ για παραγωγική λειτουργία – Άδεια χρήσης λογισμικού
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχων για κινητά τηλέφωνα – Tablet
  • Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων από υπάρχουσα Β.Δ. Access
  • Εφαρμογή κινητού (App) καταγραφής Ελέγχου