Συνεργασία με την "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ"

  • Home
  • Συνεργασία με την “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ”
kostas June 13, 2024 0 Comments

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα για λογαριασμό της “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” για την διαχείριση των διαδικασιών της ως Οργανισμός Ελέγχων και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.  

Η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” ΙΚΕ ιδρύθηκε το 1990. Έχει έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με ιδρυτή και πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Ιγνατιάδη έχοντας συνεχιστές τα παιδιά του, Δομήνικο και Αναστασία και επηρεάζει, μορφώνει, καταλύει και συνηγορεί υπέρ μιας Ελληνικής Βιολογικής Γεωργίας. 

Η Agrostis σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση των διαδικασιών Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π) Βιολογικών που εκτελεί η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ” καθώς και την εφαρμογή κινητού app για την καταγραφή των ελέγχων.

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές (App) για την επιτόπια καταγραφή ελέγχων και επιθεωρήσεων
  • Προσαρμοσμένες καρτέλες πελατών
  • Σχετικές καρτέλες αιτήσεων και πιστοποίησης
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες (μετάπτωση δεδομένων, εκπαίδευση, εκσφαλμάτωση, υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας)
  • Υποστήριξη λειτουργίας του Π/Σ.